Gezondheid en inkomen

Alle verzekeringen die te maken hebben met uw werknemers.

Arbeidsongeschiktheid

Het ergste dat u als ondernemer kan overkomen is dat u niet meer kunt ondernemen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Dat u alles waar u voor gevochten heeft dreigt te verliezen, waaronder uw inkomen. Dat laatste kunnen we veilig stellen dankzij onze arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ziekteverzuim

Ondernemers zijn nooit ziek. Behalve als ze ernstig ziek zijn. In dat geval vangen uw medewerkers u op. Maar wat als uw medewerkers ziek zijn? Een risico waar u liever niet over nadenkt. En dat hoeft ook niet wanneer u uw medewerkers daarvoor verzekert. Daar hebben wij de ziekteverzuimverzekering voor. Zodat u goed verzekerd bent tegen dit risico.

Ongevallen

Deze verzekering biedt financiële ondersteuning na een ongeval waarbij de betrokkene blijvend invalide is of overlijdt. We vergoeden als het ongeval plaatsvond tijdens werk, school of bij een verenigingsactiviteit. Maar ook tijdens bedrijfsuitjes, sportdagen of jeugdkampen.

Verzuim

Is uw medewerker (langdurig) ziek? Dan heeft u als werkgever een wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar. Met een verzuimverzekering verzekert u de kosten voor loondoorbetaling. U kunt ook andere kosten verzekeren. Denk aan kosten van begeleiding van uw zieke medewerker en re-integratie. Zo voldoet u eenvoudig aan de Wet verbetering poortwachter.

WGA eigen risico

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor werknemers die in de WGA terechtkomen. De 1e 10 jaar bent u verplicht om de WGA-uitkeringen te betalen. Dit financiële risico verzekert u met een WGA eigen risicodragers verzekering.

WIA

WIA staat voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is de wet die de hoogte en duur van een uitkering bepaalt wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Een ondernemer kan haar werknemers hier ook tegen verzekeren. Want ook al hoopt u het nooit mee te maken, wanneer een werknemer voor een groot deel arbeidsongeschikt raakt, is niet alleen de werknemer de pineut, u als ondernemer ook. Om dit risico te verminderen, zijn er verschillende oplossingen tegen de risico’s van de WIA.

Zorg

In Nederland is zorg goed geregeld. Wie in Nederland woont of werkt, moet over een basis zorgverzekering beschikken. Dit kan in sommige gevallen ook collectief door u als werkgever worden aangeboden.

Pensioen

U kunt pas echt genieten van uw ‘ouwe dag’ wanneer uw inkomen voldoende blijft om leuke dingen te kunnen doen. Daarvoor is de pensioenverzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat, wanneer u niet meer werkt, u toch verzekerd blijft van een vast inkomen. En dat geldt niet alleen voor u, maar ook voor uw werknemers.

Totaalpakket

Wilt u niet hoeven omkijken naar uw verzekeringen, maar dat u met één telefoontje of mailtje op de hoogte bent van al uw verzekeringen? Dan kunt u bij ons terecht voor een totaalpakket. In dit pakket zitten alle benodigde zakelijke verzekeringen voor u als ondernemer. En u geniet van extra kortingen.