Uw privacy

Als klant van Well Insured deelt u allerlei persoonsgegevens met ons. U verstrekt deze gegevens bijvoorbeeld aan ons bij het invullen van een formulier op deze website, bij het het aanvragen van een verzekering of bij het indienen van een claim. U kunt er op vertrouwen dat we zorgvuldig met uw gegevens om gaan.

 

Welke gegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. Naam, adres en telefoonnummer, maar ook andere informatie die u aan ons verstrekt om u bijvoorbeeld een verzekering aan te kunnen bieden of schade af te handelen.

 

Waarom en hoe lang verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn en om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. We doen dat zo lang u klant bij ons bent of de wet dit van ons verlangt.

 

Met wie delen we gegevens?

Als het nodig is, delen we uw gegevens met ketenpartners zoals een verzekeringsmaatschappij of schade-expert. Maar ook met organisaties die ons helpen aan wet- en regelgeving te voldoen en met toezichthouders. We delen uw gegevens altijd op een manier die geen of zo min mogelijk inbreuk maakt op uw privacy.

 

Hoe zorgen we dat gegevens veilig blijven?

We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Gaat er onverhoopt een keer iets mis? Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u, als dat nodig is.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Ook kunt u ons vragen om uw gegevens aan u over te dragen. Een verzoek tot verwijdering kan gevolgen hebben voor de dienstverlening aan u.

 

Contact opnemen over uw privacy?

Als u nog vragen heeft, u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice 070–3627437 of via info@wellinsured.nl.

 

Uitgebreide privacyverklaring

U kunt hier onze uitgebreide ‘Privacyverklaring’ vinden.