Mogelijkheden met uw hypotheek

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw hypotheek vorm te geven. Het gaat dan voornamelijk om de risico's die u wenst te nemen, uw fiscale mogelijkheden en de wijze van aflossen.

Combinaties van verschillende hypotheekvormen komen vaak voor. De keuze van een hypotheekvorm heeft veel invloed op uw maandlasten, maar ook op hoeveel u uiteindelijk aflost en welke risico’s u loopt. De keuze is afhankelijk van uw fiscale mogelijkheden.

Uw persoonlijke situatie is erg belangrijk!

Een huis kopen is een grote stap. Of u nu starter bent op de woningmarkt, een nieuw huis koopt vanwege gezinsuitbreiding of eindelijk uw droomhuis gevonden heeft. Belangrijk is dat uw hypotheek bij uw situatie past. Een hypotheek heeft meestal een lange looptijd en het is dus ook belangrijk dat deze in toekomst bij uw wensen en mogelijkheden blijft passen.

U kunt voor veel vragen komen te staan, zoals: welk bedrag kan ik lenen en welke hypotheekvorm past het best bij mij? Er zijn veel soorten hypotheken. De ene past net iets beter bij uw situatie dan de andere. Onze hypotheekadviseurs kennen alle mogelijkheden. Samen met u bekijken ze welke hypotheek het best bij u past.

U kunt er bij ons op vertrouwen dat u altijd het beste hypotheekadvies voor uw persoonlijke situatie aangeboden krijgt.

De belangrijkste hypotheekvormen en keuzes zijn:

Met een annuïteiten hypotheek betaalt u maandelijks een bedrag, dat bestaat uit rente en aflossing. Dit bruto bedrag is zodanig berekend dat het totaal te betalen maandbedrag aan rente en aflossing tijdens de gehele looptijd gelijk blijft. Als de rente tenminste niet verandert. Verwacht u in de toekomst wat meer financiële ruimte dan nu omdat bijvoorbeeld uw inkomen stijgt? En wilt u al tijdens de looptijd uw hypotheek aflossen? Dan kan een Annuïteitenhypotheek voor u wellicht een goede keuze zijn. U betaalt maandelijks een bedrag aan rente en aflossing. In het begin lost u weinig af en betaalt u vooral rente. Daarna gaat u steeds minder rente betalen, zolang het rentepercentage gelijk blijft.

Een annuïteitenhypotheek heeft de volgende kenmerken:

  • De hypotheek heeft een vaste einddatum.
  • Tijdens de looptijd lost u periodiek af.
  • Uw (bruto) maandlasten zijn elke maand hetzelfde.
  • U heeft zekerheid dat u de hypotheek aflost.

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij u gedurende de looptijd elke maand hetzelfde bedrag aflost. Daarmee lost u uw lineaire hypotheek dus gelijkmatig af. Het bedrag dat u aflost, hangt af van de hoogte van de hoofdsom en de looptijd van de hypotheek. De hypotheekrente die u maandelijks moet betalen neemt gedurende de looptijd juist af. U betaalt de rente namelijk over de resterende schuld die door de aflossingen steeds lager wordt. Dit betekent tegelijkertijd ook dat uw fiscale voordeel gedurende de looptijd daalt. In het begin heeft u namelijk veel hypotheekrenteaftrek, later steeds minder.

De kenmerken van een lineaire hypotheek zijn:

  • De hypotheek heeft een vaste einddatum.
  • Tijdens de looptijd lost u elke maand hetzelfde bedrag af.
  • In het begin betaalt u veel rente, aan het einde weinig.
  • U heeft zekerheid dat u de hypotheek aflost.

Wilt u uw maandlasten graag zo laag mogelijk houden? Dan is de aflossingsvrije hypotheek wellicht een mogelijkheid. U lost niet af, maar betaalt alleen rente. Daardoor blijven de maandlasten laag. Omdat u gedurende de looptijd niet aflost, heeft u na afloop een hypotheekschuld. Deze schuld moet u terugbetalen.

Het feit dat je geen hypotheekrenteaftrek meer hebt bij het nu afsluiten van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek, betekent nog niet dat je geen aflossingsvrije hypotheek meer kunt krijgen. Deze hypotheekvorm kan interessant zijn bij een lage rentestand. Het belastingvoordeel dat iemand dan misloopt dan zo klein, dat het mogelijk interessant is om (een deel van) de hypotheek aflossingsvrij te houden. Laat u hierbij wel altijd goed adviseren door een van onze hypotheekadviseurs of dit in uw geval ook verstandig is om te doen.

Hoewel u sinds 2013 geen nieuwe overige hypotheekvormen meer af kunt sluiten, is het vaak wel mogelijk uw oude hypotheekvorm mee te nemen bij een verhuizing naar een nieuwe woning of wanneer u een hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker. U kunt deze leningen echter niet meer verhogen of de looptijd verlengen. Als u meer hypotheek nodig hebt, dan zult u de rest van de lening annuïtair of lineair aflossen binnen dertig jaar.

Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij er tijdens de looptijd niet wordt afgelost. Wel spaart u maandelijks geld in een kapitaalverzekering voor de aflossing van uw hypotheek. Op de einddatum gebruikt u de opgebouwde waarde van de kapitaalverzekering om de hypotheek af te lossen. Bij een spaarhypotheek is de rentevergoeding die u krijgt over het spaarsaldo gelijk aan de te betalen hypotheekrente.

Bankspaarhypotheek
Een bankspaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij er tijdens de looptijd niet wordt afgelost. Wel zet u maandelijks geld apart voor de aflossing van uw hypotheek. Dit geld komt op een geblokkeerde spaarrekening te staan, die uitsluitend gebruikt wordt voor het aflossen van uw hypotheekschuld. Op de einddatum van uw bankspaarhypotheek wordt het saldo op uw spaarrekening vrijgegeven en lost u in één keer de lening af.

Levenhypotheek
Een levenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij er tijdens de looptijd niet wordt afgelost. In plaats daarvan bestaat er een levensverzekering waarin u kapitaal opbouwt en waarmee u de lening aan het eind van de looptijd afbetaalt.

Beleggingshypotheek
Bij een beleggingshypotheek bouwt u het vermogen op om uw lening af te lossen via beleggingen. Er wordt voor u geïnvesteerd in beleggingsfondsen via een aparte beleggingsrekening. U belegt door middel van een éénmalige of periodieke inleg in beleggingsfondsen.

Krediethypotheek
Een krediethypotheek kunt u vergelijken met een doorlopend krediet, waarbij uw woning als onderpand dient. U kunt dan beschikken over het vermogen dat in uw huis vastzit. Deze hypotheekvorm wordt vaak gebruikt als een alternatief voor een normaal doorlopend krediet en niet als hypotheekvorm om een woning te financieren.

Laat u altijd goed adviseren door een van onze hypotheekadviseurs wat in uw geval verstandig is om te doen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. U kunt dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Indien uw betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker.

Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Laat u altijd goed adviseren door een van onze hypotheekadviseurs of NHG in uw geval ook verstandig is om af te nemen.

Met onze ervaring en expertise richten we onze kritische blik ook op uw verzekeringen. Natuurlijk bent u zuinig op uw woning en inboedel. Maar hoe voorzichtig u ook bent, er is altijd kans op schade. Bijvoorbeeld door brand, inbraak of extreem weer. U kiest zelf welke risico’s u wilt verzekeren. Bovendien krijgt u deskundig advies om schade te voorkomen. Heeft u toch schade? Dan zorgen wij voor een snelle en goede afhandeling.

Starterslening

De Starterslening is een aanvullende lening op je reguliere hypotheek voor je eerste koophuis. Deze lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en je maximale hypotheek. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) is verantwoordelijk voor deze Startersleningen.

Startersleningen zijn bedoeld voor mensen die nog niet eerder een huis hebben gekocht en zelf in de woning gaan wonen. Er zijn voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om voor een starterslening in aanmerking te komen. Deze voorwaarden verschillen per gemeente. Zo bepaalt een gemeente de maximale hoofdsom van de Starterslening.

Vraag onze hypotheekadviseur naar de mogelijkheden.