Heeft u een klacht?

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

 

Uw klacht schriftelijk indienen

U kunt uw klacht altijd aan ons voorleggen via het klachtenformulier of telefonisch. In eerste instantie proberen wij om samen met u tot een oplossing van uw klacht te komen. Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de behandeling van uw klacht door onze medewerker(s), dan kunt u zich binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de voorgestelde oplossing, schriftelijk richten tot de directie van Well Insured. De directie streeft ernaar om binnen 14 dagen haar definitieve standpunt aan u mede te delen. Indien dit niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig is – dan zullen wij dat eveneens binnen 14 dagen aan u laten weten.

Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar:

Well Insured
T.a.v. de directie
Postbus 51
3990 DB Houten

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Indien u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de directie, kunt u zich wenden tot het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is hét onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van de brief van de directie een klacht indienen.

Op www.kifid.nl  vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Well Insured is bij het KiFiD bekend onder het aansluitnummer van het moederbedrijf van Well Insured, Waerdenburgh B.V. Het aansluitnummer daarvan bij KiFiD is 300.008109.

Vanzelfsprekend kunt u zich ook altijd wenden tot de burgerlijke rechter.

Zie ook de consumenteninformatie “Klacht melden” van de AFM.