NieuwsbriefAfspraakBerekenenInformatieContact

Zeker met Well Insured

Erkende adviseur

De Hypotheekadviseur van Well Insured voldoet aan de gestelde eisen wat betreft kennis, ervaring en integriteit volgens Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs SEH.

WFD-vergunning

Well Insured is ingeschreven in het Wfd-register onder nummer: 12012008. Registratie is een wettelijke verplichting. Het Wfd-register is te raadplegen op de website van de AFM ( www.afm.nl). Well Insured is hierdoor officieel gemachtigd om op te treden als intermediair volgens de wettelijke vereisen

Dienstverleningsdocument

Well Insured heeft een dienstverleningsdocument. Hierin staat wat wij voor u kunnen en mogen doen. Tevens staat hierin wat wij van elkaar verwachten en hoe onze beloning in elkaar zit. Het dienstverleningsdocument bestaat uit drie delen en kunt u downloaden door op onderstaande links te klikken.
Ga naar dienstverleningsdocument Hypotheekaanvraag
Ga naar dienstverleningsdocument Risico's Afdekken
Ga naar dienstverleningsdocument Vermogen Opbouwen
 

Aangesloten bij het Klachteninstituut

Well Insured is aangesloten bij het Klachteninstituut Kifid ( www.kifid.nl). Met deze aansluiting heeft Well Insured zich verplicht mee te werken met de ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht Verzekeringen, wanneer dezen een geschil behandelen dat (mede) betrekking heeft op de producten en/of diensten van Well Insured

Geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten

Well Insured is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiele Markten onder de categorie clientenremisiers. Daarmee voldoet Well Insured aan de notificatieplicht als bedoeld in artikel 20 van de Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Well Insured is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 11057521.